SoulCollage®SoulCollage® kaarten zijn door jezelf gemaakte kunstkaarten, waarop een verzameling intuïtief gekozen afbeeldingen staan. Het is een combinatie van creativiteit, psychologie en spiritualiteit. 

Het maken van een kaart is erg leuk om te doen, het gaat best snel en je hoeft er geen speciale vaardigheden voor te hebben. De eindresultaten zijn vaak erg mooi, al is dat niet het doel. 

Na afloop ga je op een gestructureerde manier “in gesprek” met je kaart. De antwoorden die je krijgt zijn vaak verrassend diepzinnig en treffend. Het is een prachtige en effectieve manier om tot zelfverwerkelijking te komen. Je kunt algemene kaarten maken of kaarten op een bepaald thema of een bepaalde vraag. 

Na afloop neem je jouw kaarten mee naar huis. Je kunt een hele verzameling maken (ook thuis). Als je er verder mee wilt gaan, kun je ze gaan onderverdelen in groepen.  

 Achtergrond 
De SoulCollage® methodiek is in de jaren 80 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Seena Frost. Ze verenigde daarin haar voorliefde voor psychologie, spiritualiteit en creativiteit. Ik heb de opleiding tot SoulCollage® facilitator gevolgd.